Auditorské a právní služby


pojištění odpovědnosti za škodu garantované smlouvou
garance odbornosti Institutem svazu účetních
členství v Komoře certifikovaných účetních
možnost provádění kontroly finančním úřadem v naší reprezentativní kanceláři
on-line přístup k výkazům a tabulkách dle Vašich představ kdekoli na světě
on-line přístup k daňovým a účetním aktualitám
on-line účetní a daňové konzultace
komplexní vyřízení v jedné kanceláři

Součástí naší nabídky jsou i specializované služby typu auditu nebo právních úkonů. Můžeme nabídnout komplexní služby začínajícím podnikatelům včetně zřízení podnikání a registračních úkonů. Zavedeným firmám můžeme zajistit pomoc v oblasti obchodního popř. pracovního práva, účetního auditu nebo také odborných posudků.Auditorské a právní služby
Naše činnost v této oblasti zahrnuje všechny postupy, které vedou podle českých i mezinárodních ověřovacích standardů k udělení auditorské doložky. Ověření je orientováno na zjištění, zda účetní závěrka podává věrný obraz finanční, majetkové a hospodářské situace společnosti.Výsledkem našeho ověření je "Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky k rozhodnému dni" s doložkou auditora podle českých zákonů a norem.

Předání účetní závěrky pro klienty zapsané v obchodním rejstříku do sbírky listin.

Rozdělení daňové základny.

Informace o novelách účetních předpisů a jejich aplikace v praxi.