Účetní a finanční služby


pojištění odpovědnosti za škodu garantované smlouvou
garance odbornosti Institutem svazu účetních
členství v Komoře certifikovaných účetních
možnost provádění kontroly finančním úřadem v naší reprezentativní kanceláři
on-line přístup k výkazům a tabulkách dle Vašich představ kdekoli na světě
on-line přístup k daňovým a účetním aktualitám
on-line účetní a daňové konzultace
komplexní vyřízení v jedné kancelářiExterní zpracování účetnictví nabízí klientovi možnost zbavit se starostí a problémů při podnikání a umožňuje se plně soustředit na vývoj své společnosti. Klientům nabízíme vysokou kvalitu poskytovaných služeb, stále doplňované odborné znalosti kvalifikovaných pracovníků a nejmodernější softwarové a hardwarové vybavení.


Vedení daňové evidence
Vedení podvojného účetnictví
Jednorázové zpracování účetnictví
Zavedení účetního systému
Účetní dohled ve firmě, konzultace on-line
Zpětná rekonstrukce účetnictví
Kontrola úplnosti a uspořádání daňových dokladů, kontrola správnosti vedení pokladny
Vedení pomocných evidencí - knihy faktur, evidence majetku, stravenek
Vedení záznamní povinnosti
Výpočet cestovních náhrad
Výpočet poměrné části leasingu
Účetní a daňové konzultace
Zpracování přiznání k DPFO, DPPO, zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k DPH, silniční dani
Zpracování výkazu o zajištění daně
Vyřizování záležitostí s finančním úřadem
Zpracování účetní závěrky
Pomoc při začátku podnikání
Metodický dozor a konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů
Zpracování statistických výkazů
Zpracování žádostí vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu
Předání účetní závěrky pro klienty zapsané v obchodním rejstříku do sbírky listin
Rozdělení daňové základny
Informace o novelách účetních předpisů a jejich aplikace v praxi
Zpracování výkazů finančního účetnictví podle IAS nebo US-GAAP
Přezkoušení resp. revize účetnictví
Zastupování klienta při místních šetření a kontrolách správcem daně
Komunikace pomocí telefonu, faxu, mobilu, internetu
Rekonstrukce účetnictvíZajištění auditu
Finanční analýzy a výkazy, podklady pro banky
Odborný dohled nad účetními pracovníky ve společnosti