Ostatní poradenství a služby


pojištění odpovědnosti za škodu garantované smlouvou
garance odbornosti Institutem svazu účetních
členství v Komoře certifikovaných účetních
možnost provádění kontroly finančním úřadem v naší reprezentativní kanceláři
on-line přístup k výkazům a tabulkách dle Vašich představ kdekoli na světě
on-line přístup k daňovým a účetním aktualitám
on-line účetní a daňové konzultace
komplexní vyřízení v jedné kanceláři

Jednou z nejdůležitějších funkcí účetnictví je poskytovat podklady pro manažerské rozhodování. Ekonomické analýzy a strukturované informace umožní klientovi zvolit optimální firemní strategii a tím i zvyšovat zisky. Velkou úsporou času pro klienta je také nabídka zastupování na úřadech.


Ostatní poradenství a služby
Reporty pro potřeby vlastníků nebo manažerů
Založení a registrace nových společností
Ekonomické analýzy podniku
Příprava žádostí o úvěr, leasing, pojištění
Poradenství v oblasti správy daní a poplatků
Zastupování před finančními úřady
Sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
Poradenství v oblasti devizového zákona a celního zákona
Mezinárodní daňové poradenství, zejména zohlednění smluv o zamezení dvojího zdanění
Kompletní zpracování roční účetní závěrky
Stanovení daňových odhadů, minimalizace daňových zatížení
Plánování chodu firmy v návaznosti na daňové výlohy.

V rámci daňového poradenství jsou naši klienti průběžně písemně informováni o podstatných změnách v českých účetních a daňových předpisech ve formě našich Zpravodajů.

Registrace daní u příslušného Finančního úřadu
Dle rozsahu a druhu připravovaných aktivit a dle očekávaných obratů společnosti provedeme registrace vybraných daní

Asistence při vyhledání a přijímání administrativních pracovníků
Dle našich zkušeností pomůžeme s výběrem personální agentury, umístěním inzerce pro vyhledání nových administrativních pracovníků. Dle dohody můžeme asistovat při přijetí nových zaměstnanců administrativy.

Výkazy státním orgánům
Zpracujeme účetní a daňové výstupy pro orgány státní zprávy.

Manažerské přehledy
Na základě Vašich požadavků převedeme účetní informace do Vámi žádaného uspořádání.